Het Elektor forum gaat sluiten. Zie ook deze link. Vanaf vrijdag 15 maart is het niet langer mogelijk om in te loggen op het forum. Wel blijft de inhoud van het forum nog zichtbaar tot het einde van de maand maart. Per 1 april gaat het forum definitief uit de lucht.

OLED EA W162-X3LG niet HD44780 compatibel

Zoeken naar onderdelen voor Elektor-schakelingen

OLED EA W162-X3LG niet HD44780 compatibel

Postby LucHardware » Fri Mar 09, 2018 2:21 pm

Hallo,
Onlangs kocht ik een 2x16 OLED display EA W162-X3LG wat volgens datasheet HD44780 compatibel is. Dus dacht ik om het goed werkend LCD te wisselen met die OLED maar er verschijnt enkel random leestekens op het scherm. Met het LCD display werkt het programma perfect en faalt de uilezing nooit. Hardwarematig is de OLED pin compatible en volgens de datasheet is de code ook hetzelfde maar het initialiseren loopt fout volgens mij. Heeft er iemand ervaring hiermee. Ik gebruik een PIC16F887 op 4MHz samen met MIKROELECTRONIKA ontwikkelboard EASYPIC5. Het is mogelijk om assembler tussen de code te plaatsen
Code: Select all
' Lcd module connections
dim LCD_RS as sbit  at RB4_bit
    LCD_EN as sbit  at RB5_bit
    LCD_D4 as sbit  at RB0_bit
    LCD_D5 as sbit  at RB1_bit
    LCD_D6 as sbit  at RB2_bit
    LCD_D7 as sbit  at RB3_bit

    LCD_RS_Direction as sbit at TRISB4_bit
    LCD_EN_Direction as sbit at TRISB5_bit
    LCD_D4_Direction as sbit at TRISB0_bit
    LCD_D5_Direction as sbit at TRISB1_bit
    LCD_D6_Direction as sbit at TRISB2_bit
    LCD_D7_Direction as sbit at TRISB3_bit
' End Lcd module connections
main:
  TRISB = 0
  PORTB = 0xFF
  TRISB = 0xFF
  PORTC = 0x0F
  TRISC = 0x0F
  INTCON = 0
  ANSEL = %00000011                    ' Configure AN pins as digital I/O
  TRISA  = 0xFF
  ANSELH = 0
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)

  txt1 = " Milli-Volt PSU "
  txt2 = "***************"
  txt3 = "1=00000  2=00000"
  txt4 = "06* 05*  26* 28*"

  Lcd_Init()                     ' Initialize Lcd
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)            ' Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)       ' Cursor off
  Lcd_Out(1,1,txt1)              ' Write text in first row
  Lcd_Out(2,3,txt2)              ' Write text in second row
  Delay_ms(2000)
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)            ' Clear display

  Lcd_Out(1,1,txt3)              ' Write text in first row
  Lcd_Out(2,1,txt4)              ' Write text in second row
 
  VRCON = %00010000              ' Vref extern
  ADCON1 =  %10110000            ' right justified en Vref extern
  TRISA = 0xFF                   ' All ports input
  Delay_ms(2000)                 ' Wait 2 sec
LucHardware
 
Posts: 1
Joined: Fri Mar 09, 2018 1:41 pm

Return to Componenten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron