Page 1 of 1

PostPosted: Mon Sep 14, 2009 12:00 am
by drejansen
met de Elektor data aqusitiekaart heb ik een verkeersplein aangestuurd
vanavond even geen tijd, maar later ga ik hier verder op in
de bijlage is het VB programma