bootloader met arduino

Elektor- en lezersprojecten met een Arduino

bootloader met arduino

Postby jawiko » Wed Nov 26, 2014 1:24 pm

Ik heb op een arduino-uno een amega328P-P van een bootloader voorzien volgens de methode beschreven in http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard# en http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP.
(Methode breadboard). De laatste stap bleek vooraf te moeten gaan met op de tab extra eerst programmer>arduino-as-ISP aan te vinken voordat onder de zelfde tab bootloader-branden iets opleverde. Na misschien nog geen minuut knipperende LED's gaf het programma aan dat de bootloader was geladen.
Om het resultaat te testen heb ik amega328P-P uit de arduino-uno vervangen door het nieuw gebrande exemplaar. Daarna een hexfile van een scetch van slechts enkele regels geprobeerd naar de arduino-uno te schrijven. Dat leverde:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00.
Zowel voor als na deze proef leverde de arduino-uno met de originele amega328P-P wel een goed resultaat op.
Vraag is: Wat staat verkeerd in de aanwijzingen voor het branden van een bootloader, of wat deed ik verkeerd, of hoe krijg ik de melding avrdude: stk500_getsync():... weg?
jawiko
 
Posts: 5
Joined: Tue Nov 25, 2014 6:03 pm

Return to Arduino

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest