Page 1 of 1

PostPosted: Thu May 31, 2007 12:00 am
by peetersw2
In het schema van de capaciteit/ESR meter heeft R10 de waarde 1k.
R10 zit in het feed-back circuit van IC7A.
In de stuklijst heeft R10 een weerstand van 10k.
Wat is de goede waarde?

PostPosted: Thu May 31, 2007 12:00 am
by thijsbeckers
Dit is bij ons bekend. Het gaat hier om een weerstand voor ontstoring en dat is niet kritisch (daarom is er ook geen lek van verschenen). De schakeling werkt met allebei. In de kit wordt een weerstandje van 10k geleverd.

Goed opgemerkt!