Page 1 of 1

Smartscope aanbieding

PostPosted: Sun Dec 06, 2015 6:17 pm
by Twdi
Elektor heeft nu een mooie aanbieding voor een usb smartscope
Heeft iemand ervaring met die scope? Zo ja, wat vind je er van?