Het Elektor forum gaat sluiten. Zie ook deze link. Vanaf vrijdag 15 maart is het niet langer mogelijk om in te loggen op het forum. Wel blijft de inhoud van het forum nog zichtbaar tot het einde van de maand maart. Per 1 april gaat het forum definitief uit de lucht.

Regeneratieve kortegolfontvanger uit Elektuur November 2000

Theorie en praktijk horen bij elkaar

Postby mozil » Sat Nov 09, 2013 12:00 am

Ik heb al enkele jaren geleden de kortegolfrechtuitontvanger gebouwd uit Eleketuur november 2000. Deze staat ook beschreven op http://www.b-kainka.de/bastel3.htm. Deze gevoelige ontvanger bevalt mij goed, een soepele instelling van de terugkoppeling, redelijk selectief.

De grap bij deze schakeling is dat de demodulatie en de ontdemping d.m.v. de hoogfrequent terugkoppeling van elkaar gescheiden zijn, waardoor de ontvangstprestaties beter zijn dan in zulke ontvangers waarbij de terugkoppeling en detectie in één transistortrap zijn gecombineerd. Nu is elke trap afzonderlijk ingesteld voor respectievelijk een efficiënte demodulatie en een soepele instelling van de terugkoppeling.

In deze ontvanger zorgt een verschilversterker met twee PNP-transistoren voor de terugkoppeling, waardoor de afstemkring ontdempt wordt en daardoor de gevoeligheid en de selectiviteit enorm toenemen. Een transistorversterker die niet-lineair staat ingesteld, demoduleert het signaal, wordt ook wel een Audion-demodulator genoemd. Dit geschiedt via de basis-emitter diode van deze transistor.

Principeschema (Bron: http://www.b-kainka.de/bastel3.htm):


Wie van jullie heeft ook deze ontvanger gebouwd en hoe waren jullie ervaringen met dit ontvangertje?'
mozil
 
Posts: 2
Joined: Thu Jan 02, 2014 3:35 pm

Return to Elektronica algemeen

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest