Page 1 of 1

Theremin met JFets

PostPosted: Fri Sep 08, 2017 1:40 pm
by Wartena1
In de Elektor van maart/april 2017 wordt de bouw van een Theremin met JFETs beschreven. Hierbij ondervind ik de volgende problemen: Het pitch gedeelte kreeg ik eerst niet werkend omdat de frequentie van de pitch oscillator niet in de buurt van BFO frequentie kwam. Uiteindelijk kwam ik op een juiste frequentie door de waarde van de condensator, die zit zit tussen de drain van de eerste fet en massa, van 150pf te verhogen naar 1000pf. Deze waarde staat ook op het originele schema dat te vinden is op www.elektronik-labor.de Het tweede nog niet opgeloste probleem zit in de dip oscillator. De oscillatorfrequentie kan ik varieren rondom de 600kHz maar in de spanning over de 2M2 weerstand kan ik niet een dip ontdekken. Wel kan ik de spanning op laten lopen van 0V tot ca. -3V. De amplitude van de oscillator varieert dan ook van 0 naar maximaal. Probleem zit volgens mij dat de resonantiefrequentie van de antenne met spoel niet in de buurt van de 600kHz zit. Maar waar dan wel? Verschillende soorten antennes maakt niet zoveel uit. Geen antenne maakt ook niet zoveel uit. Wie kan mij helpen of heeft soortgelijke problemen?

Gerard.

Re: Theremin met JFets

PostPosted: Wed Sep 13, 2017 8:00 pm
by arjen h.
Ik heb Elektor gevraagd om naar je vraag te kijken.