Het Elektor forum gaat sluiten. Zie ook deze link. Vanaf vrijdag 1 maart is het niet langer mogelijk om in te loggen op het forum. Wel blijft de inhoud van het forum nog zichtbaar tot het einde van de maand maart. Per 1 april gaat het forum definitief uit de lucht.

Verbetering Audion met emittervolger

Maar dat lukt beslist nog wel...

Verbetering Audion met emittervolger

Postby mozil » Fri Jun 13, 2014 4:18 pm

In het Halfgeleidergids van Juli 2011 staat een regeneratieve ontvanger waarbij de regeneratieve detector T1 als een emittervolger is geschakeld. De benodigde terugkoppeling gaat via C3 van 47 pF en de basis-emitter capaciteit van T1, capacitieve driepuntsschakeling volgens de Colpitts-topologie. Het nadeel van deze schakeling is dat bij gebruik van een middengolfspoel deze vervelende bijgeluiden veroorzaakt wanneer je hem op het randje van genereren zet. Deze geluiden hebben het karakter van superregeneren op audiofrequenties (randgehuil, squegging, motorboating) en worden veroorzaakt doordat de regeneratieve trap met T1 wordt belast door het laagdoorlaatfilter met R1 van 1k en C4 van 10 nF en de basis-emitter diode van de daaropvolgende LF-trap met T2.

Om dat te voorkomen, heb ik deze schakeling voorzien van een emittervolger buffertrapje rondom T2. De condensator C4 van de laagdoorlaatfilter met R1 van 1k heb ik verkleind tot 1 nF. Voorts heb ik deze omgebouwd tot een regeneratieve schakeling volgens de Hartley-toplogie (inductieve driepuntsschakeling) waarbij de terugkoppeling met C1 geschiedt via een aftakking op de afstemspoel L1. Voordeel van deze topologie boven de Colpitts-topologie is dat deze geschikt is voor een wat breder afstembereik. Het nadeel van de Colpitts is dat die niet geschikt is voor regeneratieve ontvangers en oscillators met een breder afstembereik. Ook omzeil je daarme het probleem dat je niet meer afhankelijk bent van de interne basis-emitter capaciteit van T1. Voor meer info kun je terecht op http://www.circuitsonline.net/forum/view/104082 onderwerp "Randgehuil bij een regeneratieve ontvanger".

EmittervolgerAudionmetBuffer.jpg
mozil
 
Posts: 2
Joined: Thu Jan 02, 2014 3:35 pm

Return to Mijn schakeling werkt nog niet...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest